hyh8解194期太湖钓叟

2020-08-30   来源: 中国彩吧更懂彩民    
升升升,一步入宦海升升升,意态解4
到顶棚,一万人之下到顶棚,意态解9
一拐弯,一关键时刻一拐弯,明码解1
两头空,—美人黄金两头空,明码解2
独点位         14    点           防:    24      点
独胆码:      9
组选:      149     059          防      789     699
直选:      491     590          防      897     996
太湖故事:升升升升到顶棚,一拐弯后两头空。
太湖诀说:今天出的点位是14点或24点,号码:491     897     
上期奖号  933                 育新  苗   76569  76563
个人意见,勿乱跟!!    升升升,到顶棚,一拐弯,两头空